Asociația Ofensiva Tinerilor a luat ființă în anul 2004, promovarea valorilor europene fiind parte integrantă a scopului pentru care a fost inființată. Misiunea organizației este de a oferi tinerilor oportunități educaționale accesibile, care să îi ajute să își atingă întregul potențial.

ofetin.ro

Todos & Company în România oferă servicii de Accesare de Fonduri, Consultanță în afaceri si restructurare inclusiv servicii de Audit și asistență fiscală , pentru organizații din diverse domenii, atât din sectorul privat, cât și cel public. Oferim asistență firmelor și organizațiilor în vederea respectării cerințelor de conformitate cu reglementările în vigoare și le ajutăm să se dezvolte, adăugând valoare afacerii clienților. Elementul de bază al succesului nostru îl constituie calitatea și aptitudinile personalului companiei, dezvoltate continuu prin cursuri la toate nivelele pentru o largă paletă de abilități.

todos.company.ro 

Consiliului Tinerilor Instituționalizați Filiala Cluj, este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor instituționalizați aflați în prezent sau nu (post instituționalizați) în sistemul de protecție specială, pentru creșterea participării active a acestora la viața comunităților în care activează, precum şi pentru a susține şi promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european şi internațional.

cluj.consiliultinerilor.ro