Politică de Confidențialitate

Dragi voluntari, colaboratori,

Aceasta este o politică de confidențialitate care are ca obiect protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică, deoarece conține informații importante cu privire la modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. Datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis vor fi utilizate în conformitate cu această politică sau conform informațiilor pe care le-ați primit la momentul colectării lor.

Securitatea datelor este o preocupare importantă pentru noi. De aceea, serverul www.datahost.ro se află în Uniunea Europeană, iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se află în Uniunea Europeană. Aceste măsuri de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează informațiile noastre și informațiile referitoare la datele cu caracter personal și alte date importante. Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, îndeosebi în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți, inclusiv reprezentanții organizațiilor și persoanele de contact relevante, precum și ale persoanelor cu care interacționăm conform instrucțiunilor clienților, furnizorilor și ale celor care ne contactează în mod intempestiv. De asemenea, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal în cadrul procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor, precum și pentru îndeplinirea sarcinilor pro-bono și de onoare pe care ni le-am asumat sau pe care le considerăm rezonabile. În unele cazuri, putem colecta și categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem consimțământul persoanelor respective, în scris sau prin mijloace informatice, sau când legea ne obligă să facem acest lucru.

Ce date cu caracter personal colectăm

Colectăm datele necesare interacțiunii cu persoana de contact, care pot include numele și prenumele, denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data și ora. Nu vom colecta codul numeric personal sau alte date numerice unice atribuite de către stat, cu excepția cazurilor în care legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă accidental colectăm astfel de date, le ștergem imediat.

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei Together for Youth Generation doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite.Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.Publicăm date cu caracter personal ale persoanelor care le fac publice în mod manifest, precum și ale unor persoane cu privire la activitatea cărora informăm comunitatea Together for Youth Generation. Transmitem către organele abilitate programelor oferite sub forma de grant\sponsorizari\barter, informări cu privire la participarea activitatilor\proiectelor și accesarea resurselor de documentare.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii și facilități. Firește, le utilizăm și pentru punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către membrii echipei Together for Youth Generation, în scopul prestării serviciilor contractate și oferirii de noi programe si activitati\proiecte, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor (necontractuale) asumate. Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a adresa invitații la evenimente cu caracter științific, adresate profesioniștilor. Colectăm și date personale în scop de recrutare, doar pe bază de consimțământ. La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Păstrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.În cazul datelor cu caracter personal în scop de recrutare, păstrăm datele cu caracter personal doar cel mult 30 de zile de la închiderea procedurii de recrutare, pentru a putea răspunde candidaților.

Minimizarea

Stocăm cât mai puține date posibil. De exemplu, counterul de citiri pe care îl utilizăm nu stochează deloc date, nici măcar local, pe serverul nostru. Counterul doar numără citirile, nu memorează IP-urile cititorilor. (updated: 25 martie 2023)

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

Drepturile persoanelor vizate

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți anumite drepturi, în lipsa unor dispoziții legale care să le limiteze. Acestea includ dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem, dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete, dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ, dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii, dreptul la portabilitatea datelor, care vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmiteți unei alte entități indicate de dumneavoastră, și dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Pentru a exercita aceste drepturi, este necesar să ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne transmiteți solicitările dumneavoastră în orice modalitate care să asigure identitatea solicitantului și îndreptățirea acestuia. Vom răspunde prompt la solicitările dumneavoastră. În cazul în care sunteți nemulțumit, vă puteți adresa ANSPDCP.

Newsletter membri

Comunicăm cu membrii Asociatiei Together for Youth Generation în virtutea raporturilor contractuale, pentru a satisface cât mai bine interesele lor, inclusiv în scop de marketing. Cu membrii care nu doresc comunicări colective de tip newsletter comunicăm în mod individual sau în grupuri de interese.

Important: Adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm, precum și alte date e contact, atât ale membrilor cât și ale abonaților la newsletter gratuit, nu sunt aduse la cunoștința altor persoane, fie chiar și parteneri ai noștri, sub nicio formă, nici direct și nici indirect. Atunci când comunicările noastre se referă la parteneri ai noștri, această împrejurare este evidențiată fără echivoc.

Alte liste de distribuție

Vă puteți abona, gratuit, și la newsletter evenimente, newsletter cariere.

Pentru together4youth.ro, eudescopar.together4youth.ro Newsletters utilizăm serviciile MailerLite, furnizor de servicii cu sediul in Uniunea Europeană. Pentru politica de procesare a furnizorului click aici.

Foto-video

Imaginile beneficiarilor, colaboratorilor pe care le afișăm sunt facute publice în mod manifest, provin de la aceștia sau ilustrează evenimente publice la care au participat.

Pagini Facebook:

https://www.facebook.com/T.F.Y.Generation

https://www.facebook.com/EUDescopar/

Având în vedere că, administratorul unei pagini pentru fani pe Facebook are, împreună cu Facebook, calitatea de operator care prelucrează datele vizitatorilor paginii sale, politica de confidențialitate together4youth.ro este aplicabilă și paginilor Facebook administrate de noi, cu toate că nu avem acces nici la fișiere cookies utilizate de Facebook și nici nu cunoaștem identitatea persoanelor care acceseaza paginile Facebook administrate de noi fără să fie logați pe Facebook. Din acest motiv, vă aducem la cunoștință drepturile pe care le aveți în calitate de persoane vizate ne-logate pe Facebook și vă rugăm ca, dacă nu doriți ca Facebook să instaleze cookies în computerele dumneavoastră să dezactivați aceste elemente tehnice din browserul dumneavoastră.

Vă mulțumim pentru înțelegere.Paginile Facebook administrate de TFYG sunt următoarele:

https://www.facebook.com/T.F.Y.Generation

https://www.facebook.com/EUDescopar/

Aceste pagini au aceleași scopuri ca newsletter-ele.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail secretariat@together4youth.ro, sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

  • #EUDescopar este un proiect al Asociatie Together for Youth Generation.
  • Pentru urgențe, vă rugăm să ne contactați: secretariat@together4youth.ro.
  • Pentru urgențe majore: 0726519727 (Florin Ciobanu, Senior Editor).


    Ultima actualizare a acestei pagini: 25 martie 2023